Collectors of spiritual policies. Transreligious identity from the perspective of cultural Psychology of Religion (Shing Uk Tsuen Village, Hong Kong )

31The result of this research was a scientific publication published by Faculty of Social Science, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland:

Biegała, M., Pankalla, A. (2012). Kolekcjonerzy duchowych polis. Transreligijna tożsamość z perspektywy kulturowej psychologii religii (wioska Shing/Hongkong).. W: Juliusz Iwanicki, Rafał Ilnicki, (red.), Sfery refleksji religioznawczej.. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.